Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


Szkolenie


Konkurs z chemii

W dniu 19 listopada 2015 roku 6 uczniów naszego gimnazjum , pod opiekš nauczyciela przedmiotu - Danuty Walkow wzięło udział w szkolnym etapie Konkursu z Chemii dla uczniów Gimnazjum województwa warmińsko-mazurskiego organizowanego przez Kuratorium Oswiaty w Olsztynie.

Wyniki konkursu :

I miejsce-Wiktoria Zych kl.IIIa

II miejsce-Aleksandra Sova kl.IIIa

III miejsce Sandra Archacka kl.IIIa


SO2015.11.24


Konkurs z Biologii


W dniu 13 listopada 2015 roku 10 uczniów naszego gimnazjum pod opiekš pani Joanny Tucholskiej wzięło udział w szkolnym etapie Konkursu z Biologii dla uczniów Gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego organizowanego przez Kuratorium Oœwiaty w Olsztynie .

Wyniki konkursu :

I miejsce - Wiktoria Zych kl.3a

II miejsce - Barbara Nawacka kl.3a

III miejsce - Oliwia Lewińska kl.2c


SO2015.11.19


MEDITEST


W dniu 18 listopada 2015 roku 21 uczniów klas I-III naszego gimnazjum pod opiekš pani Joanny Tucholskiej wzięło udział w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu MEDITEST .

Celem konkursu jest promowanie wœród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomoœci budowy i funkcjonowania własnego organizmu, zwiększenie ich œwiadomoœci zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach.

Wyniki konkursu 7 stycznia 2016 roku.


SO2015.11.19


Szkolenie


Informuję o szkoleniu dla rodziców, nauczycieli oraz przedstawiciele instytucji wspierajšcych pracę szkoły z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży od dopalaczy i e- papierosów w dniu 25. XI. 2015r (œroda) o godz. 16.00 w sali widowiskowej. Szkolenie poprowadzš pracownicy Wojewódzkiej Stacji SANEPID w Olsztynie Częœć I, prowadzšcy mgr Elżbieta Michalak

Zawarte w papierosie i e-papierosie substancje aromatyczne i smakowe jako potencjalne zagrożenie nowotworami. E-papieros pochodzenie, budowa Zagrożenia zdrowotne wynikajšce z używania papierosa i e-papierosa Aspekty prawne zwišzane z używaniem papierosa i e-papierosa Nowe regulacje prawne dotyczšce produkcji i importowania papierosa i e-papierosa

Częœć II, prowadzšcy mgr Radosław Gruss,

Dopalacze nowa twarz problemu społecznego Skala zjawiska w Polsce i woj. warmińsko-mazurskim Nowe trendy w zakresie zażywania dopalaczy.

Przewidywany czas trwania szkolenia= 1,5 godz.


SO2015.11.19


Wyniki konkursu recytatorskiego


16 listopada 2015 r. w bibliotece szkolnej odbył się szkolny konkurs recytatorski „Poetycka Przystań”. Nadrzędnym celem konkursu było propagowanie twórczoœci Polskich Laureatów Literackiej Nagrody Nobla, a także kształtowanie wrażliwoœci na piękno języka ojczystego. Umiejętnoœciami recytatorskimi i interpretacyjnymi mogli wykazać się uczniowie z klas I-III gimnazjum.W sumie zaprezentowało się szeœciu uczestników konkursu.
Komisja w składzie: p.Violeta Panasiuk-Michalak, p.Małgorzata Przybułowska, p.Agnieszka Nyga-Wilczewska, p.Marek Bartkowski oceniła recytację fragmentów poezji i prozy Polskich Laureatów Nagrody Nobla oraz przyznała następujšce miejsca:

I miejsce – Julia Kasprowicz kl. IIa

II miejsce – Julia Wilczewska Ib

III miejsce – Karolina Kulwicz IIIg

Konkurs realizowany był w ramach projektu edycyjnego „Œladami Noblistów Polskich”.


SO2015.11.17


Swięto Niepodległoœci w gimnazjum


9 listopada 2015 r. w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku uczniowie przygotowali uroczysty apel z okazji 97. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległoœci. Na tę uroczystoœć przybyli: Burmistrz Olsztynka – p. Artur Wrochna, Przewodniczšcy Rady Miasta – p. Andrzej Wojda, Komendant Policji w Olsztynku - p. Arkadiusz Wróbel oraz nauczyciele i rodzice uczniów. Uroczystoœć miała charakter patriotyczny. Gimnazjaliœci przygotowali piękne widowisko słowno-muzyczne, w którym ukazali tragiczne losy naszej Ojczyzny (rozbiory), a także moment radosny – odzyskanie niepodległoœci w 1918 roku. Podniosły i poważny nastrój całego wydarzenia udzielił się wszystkim odbiorcom, którzy w skupieniu i zadumie wysłuchali apelu. Widowisko zostało przygotowane przez uczniów działajšcych w teatrze szkolnym, kierowanym przez p. Grażynę Niestępskš, p. Małgorzatę Przybułowskš, p. Ewę Suchodolskš. Chórem szkolnym dyrygował p. Marek Bartkowski. Oprawę muzycznš stanowiły pieœni patriotyczne. Wspaniała gra młodych aktorów, piękna scenografia i podniosły nastrój uroczystoœci sprawiły, że to wydarzenie długo zostanie w naszej pamięci.

Danuta Salamon


SO2015.11.17


SZANOWNI RODZICE I DRODZY UCZNIOWIE!!!

Pragniemy włączyć się do akcji charytatywnej na rzecz misji pod hasłem „W ZDROWYM CIELE”. Głównym organizatorem jest Referat Misyjny Księży Werbistów.
Akcja polega na zbiórce środków czystości (np. proszek do prania, płyn do płukania, mleczko do czyszczenia) i do higieny osobistej (np. mydło, szampon, żel pod prysznic, pasta do zębów, szczoteczki do zębów itp.). Zostaną one przekazane pacjentom i podopiecznym misyjnych szpitali. Zbiórka w naszej szkole będzie trwała do końca listopada.
Dary można zostawiać u katechetki p. Marzeny Kołakowskiej lub na świetlicy u pani Siemianowskiej Ewy i pani Figielskiej Janiny.
Pamiętajmy, że okazując troskę o tych, którzy są w potrzebie, rozszerzamy granice swej miłości. Oni czekają na pomoc.
Nie bądź obojętny!!!


xxx2015.11.10


OM ROBOCZY W NOWYM KAWKOWIE

Od 06-08.11. trwał w Domu Rekolekcyjnym Zacheusz tzw. OM Roboczy. W piątek uczestnicy zjechali się do Nowego Kawkowa a w kolejnym dniu pracowali na rzecz miejsca, do którego nasi gimnazjaliści także powracają z chęcią i radością. Szóstka naszych uczniów godnie reprezentowała nasze środowisko, podejmując różne prace, o czym możecie przekonać się oglądając galerię zdjęć.

Wieczorem wszyscy wspólnie przeżyli Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu.


lmk42015.11.10


Młodzieżowy Festiwal Filmowy

23 października w Olsztynku odbyła się gala wieńcząca trzecią edycję Młodzieżowego Festiwalu Filmowego „Moja przestrzeń. Podczas uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników Festiwalu oraz rozdanie nagród. Nasza szkoła miała swoich reprezentantów, których filmowe dokonania zostały wyróżnione podczas Festiwalu.
Szymon Pieczywek i Konrad Kwiatkowski – uczniowie klasy Ic – startowali w dwóch kategoriach. Pierwszą z nich obejmowały krótkie (do 10 minut) filmy przedstawiające ciekawe, zaskakujące historie, inspirowane otaczającą rzeczywistością. Drugą kategorię obejmował konkurs na spot telewizyjny „Jeszcze nie jest za późno”. Tematem tej formy miały być zagrożenia, przed jaki stoi młody człowiek.

GRATULUJEMY!!!


lmk42015.11.10


"Komputery za tonery"

XXX2015.11.09


"Zdążyć z Pomocą"

XXX2015.11.09


Zakon Karmelitanek Bosych

26 października uczniowie klas IIIb i IIId pod opieką pani Marzeny Kołakowskiej i Jolanty Śliżewskiej odwiedzili Zakon Karmelitanek Bosych w Spręcowie. Podczas wizyty spotkali się z siostrą Marią Bernadetą, która ciekawie opowiadała o codziennym życiu karmelitanek, o swoim powołaniu oraz odpowiadała na zadawane pytania. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

Klaudia Magierska IIIb


lmk42015.11.03


Konkurs

   28 października 2015 r. komisja konkursowa w składzie:
p. Marek Bartkowski – z-ca dyrektora szkoły,
Joanna Tucholska - nauczyciel biologii i koordynator projektu „Śladami Noblistów Polskich – Maria Skłodowska – Curie,
p. Małgorzata Pingot – nauczyciel plastyki,
p. Daria Sępkowska – nauczyciel bibliotekarz,
p. Agnieszka Nyga - Wilczewska - nauczyciel bibliotekarz oceniła przygotowane gazetki i przyznała następujące miejsca:
           I miejsce - klasa IIb
           II miejsce – klasa IIa
           III miejsce – klasa Ia

Ponadto przyznano wyróżnienia następującym klasom: Ib, IIf, IIIc, IIIf oraz IIIg. Dziękujemy wszystkim klasom za zaangażowanie, oryginalne i czasami zaskakujące pomysły a przede wszystkim za udział w konkursie.                                                        Komisja konkursowa


XXX2015.10.28


Konkurs

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
28 października 2015 r. komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Nyga –Wilczewska - nauczyciel – bibliotekarz, Daria Sępkowska – nauczyciel – bibliotekarz oraz Jacek Kamieniecki – nauczyciel informatyki oceniła prace, które wpłynęły na konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” i przyznała następujące miejsca:
           I miejsce – Aleksandra Szczepańska - kl. IIId
           II miejsce – Magdalena Widźgowska - kl. Id
           III miejsce – Julia Wilczewska - kl. Ib
Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!!!
                                            Organizatorzy konkursu


XXX2015.10.28


PRAWYBORY

PRAWYBORY PARLAMENTARNE
W NASZEJ SZKOLE – 2015 r.
Dnia 19.10.2015 roku po raz kolejny w naszej szkole odbyły się prawybory parlamentarne. Głosować można było tylko na jedną partię , stawiając „x” w kratce obok partii politycznej.
Osób uprawnionych do głosowania:351
Głosów oddanych: 297
w tym: - głosów ważnych: 253
- głosów nieważnych: 44
Głosów ważnych oddanych na:

Nad prawyborami czuwała Komisja w składzie: Łukasz Kozłowski(kl. II f) , Magdalena Badaczewska (kl. III g) , Martyna Kaczmarczyk(kl. II f), Sandra Piecka(kl. III g). Koordynatorzy projektu: Wioletta Kowalewska , Ewa Siemianowska.


XXX2015.10.28


Dzień Edukacji Narodowej

           14 października odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

czytaj więcej


lmk42015.10.27


Wycieczka do octimu

           W dniu 21 października 2015 roku dwie grupy gimnazjalistów uczniów klas II zainteresowanych naukami przyrodniczymi pod opieką pani Joanny Tucholskiej i Beaty Frąckiewicz udały się na zajęcia laboratoryjne do Firmy Octim w Olsztynku.
           Zajęcia laboratoryjne stanowiły kolejny etap realizowanego w tym roku szkolnym projektu Śladami Noblistów Polskich - Maria Skłodowska Curie.
           Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z kolejnymi etapami produkcji takich wyrobów jak musztarda, ocet i ketchup. Wszyscy bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem zabrali się do analiz , które pod okiem laborantów sami mogli przeprowadzić. Kolejne etapy badań laboratoryjnych określały spełnianie norm przez podstawowy surowiec do produkcji musztardy tj. gorczycę .
           Podczas warsztatów uczniowie mogli wykazać się posiadanymi zdolnościami do pracy analitycznej m. in dokładnością przy miareczkowaniu. Gimnazjaliści dowiedzieli się jak dokładnie analizuje się wyrób na kolejnych etapach jego powstawania by finalnie wyszedł on dobrej jakości. Poznali sprzęt laboratoryjny i niezbędne odczynniki .
           Zajęcia zostały przygotowane i odbywały się pod okiem pań laborantek , kiedyś uczennic naszej szkoły. Tym przyjemniej, że towarzyszyły im obecne na praktykach szkolnych dwie absolwentki naszego gimnazjum, obecnie uczennice III klasy Technikum Chemicznego w Olsztynie.
           Podczas zajęć uczniowie nie tylko mogli zdobyć nowe istotne wiadomości oraz cenne umiejętności manualne ale także dowiedzieć się jaką drogę należy pokonać i jakie szkoły oraz uczelnie ukończyć by wykonywać pracę analityka , technologa czy laboranta .
           Firma Octim przygotowała dla każdego uczestnika warsztatów drobny upominek z kilkoma wyrobami zakładu .
           Serdecznie dziękujemy Firmie Octim za ciekawie przygotowane i poprowadzone zajęcia !


J.T.2015.10.26


Wycieczka

           W dniu 13 października 2015 roku grupa 40 gimnazjalistów pod opieką pani Joanny Tucholskiej , Beaty Frąckiewicz i Anny Piotrowskiej udała się na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd był kolejnym etapem realizowanego w tym roku szkolnym projektu : " Śladami Noblistów Polskich - Maria Skłodowska Curie ".

czytaj więcej


J.T.2015.10.26


XV Dzień Papieski

11 października, w niedzielę, przypadał XV Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II - Patron Rodziny. Młodzież naszej szkoły oraz Gimnazjum katolickiego pod kierunkiem katechetek: p. Ewy Suchodolskiej i p. Marzeny Kołakowskiej, przygotowała i przedstawiła program słowno-muzyczny w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku, przypominając życie i nauczanie Ojca Świętego. Jako, że w tym roku główny temat dotyczył rodziny cały program był prowadzony przez rodzinę Państwa Żmijewskich, którzy przez swoje życie dają świadectwo wiary w Chrystusa. Po Mszach św. młodzież zbierała ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia" --


xxx2015.10.14


Gimnazjaliści uczestnikami „Europejskiej Nocy Naukowców"

     W ramach realizacji tegorocznego projektu „Śladami Noblistów Polskich - Maria Skłodowska - Curie" w dniu 25 września 2015 roku uczniowie klas 3a i 2b, pod opieką pani Joanny Tucholskiej i pani Anny Krasowskiej, wzięli udział w Europejskiej Nocy Naukowców. Była to wyjątkowa, bo 10. jubileuszowa edycja w całej Europie!
Odbyła się ona w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie oraz w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Gimnazjaliści gościli w laboratoriach oraz wzięli udział w popularnonaukowych pokazach, eksperymentach oraz innych atrakcjach, które pozwoliły im lepiej zrozumieć jak wielkie znaczenie mają osiągnięcia nauki w naszym codziennym życiu i jak fascynująca może być praca badacza.
Uczniowie podczas warsztatów „Świat w skali mikro" prowadzili obserwacje preparatów mikroskopowych z wykorzystaniem supersprzętu optycznego. Młodzież miała możliwość dowiedzieć się czym są bioczujniki służące wykrywaniu chorób oraz odbyć zajęcia laboratoryjne z sączenia molekularnego. Wszyscy odbyli również ciekawą wycieczkę po instytucie PAN oraz uczestniczyli w licznych naukowych atrakcjach na terenie instytutu i na stadionie OSW.
Za rok ponownie kolejna Noc Naukowców ! Zapewne będziemy brać w niej udział.


xxx2015.10.14


„Przyłapani na czytaniu”

Biblioteka szkolna zachęca do udziału w jesiennym konkursie fotograficznym
„Przyłapani na czytaniu”

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać zdjęcie, których motywem wiodącym będzie ukazanie jesiennego krajobrazu oraz chwili spędzonej z książką.
Zdjęcie należy przesłać na adres golsztynek_biblio@wp.pl.
Do listu trzeba dołączyć dane autora: imię, nazwisko, klasę.
Termin nadsyłania fotografii: 23 października 2015 r.


xxx2015.10.12


Sportowy collage

     W naszej szkole odbywa się projekt sportowy Fundacji LOTTO „Milion Marzeń”, prowadzony przez Wacława Szukiela wybitnego sportowca, żeglarza, wielokrotnego reprezentanta Polski na Mistrzostwach Świata i Olimpiadach.
     Dwudziestu uczniów od września do kwietnia bieżącego roku szkolnego bierze udział w licznych sportowych zajęciach. Są to między innymi zajęcia praktyczne z wykorzystaniem kajaków i jachtów szkoleniowych, nauka żeglarstwa oraz inne formy aktywności fizycznej, takie jak treningi aikido, aquaaerobik, zajęcia zumby i yogi, na lodowisku, gry terenowe z wykorzystaniem GPS, narciarstwo. Uczestniczą również w zajęciach teoretycznych z dietetykiem, który przybliża im zasady zdrowego odżywiania.

zdjęcia


W.Sz.2015.10.05


Perkoz

W dniach 21 22 września 2015 roku odbył się wyjazd młodzieży gimnazjalnej z klas II a i III b do OSW ZHP Perkoz. Udział wzięło 30 uczniów. Celem była realizacja projektu z zakresu profilaktyki Bądź asertywnym w ramach autorskiego programu Lepiej zapobiegać niż leczyć dofinansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Olsztynek w kwocie 800 zł. Opiekunami i realizatorami projektu byli: p. Wiesława Pieńkowska koordynator, p. Iwona Szumska, p. Jolanta Śliżewska oraz pracownik ośrodka p. Piotr Nawacki. Program sesji wyjazdowej w telegraficznym skrócie:
bieg na orientację,
zajęcia rekreacyjne,
szkolenie z zakresu komunikacji i asertywności,
zajęcia z asertywności z wykorzystaniem metody projektowej,
dyskoteka.
Wyjazd się udał uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, panowała miła i przyjazna atmosfera, wszyscy wrócili zmęczeni ale zadowoleni.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęciowej!

zdjęcia


W.P.2015.10.05


Europejski Dzień Języków

W dniach 22-24 września br. w ramach lekcji języka angielskiego w klasach 3a i 2c obchodziliśmy Europejski Dzień Języków, na który przygotowaliśmy różnego rodzaju prezentacje w języku angielskim. Tematy prezentacji oscylowały wokół tezy „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”. Zespoły uczniowskie przedstawiały następujące zagadnienia: Useful …(Przydatny …)
• Education (edukacja)
• Entertainment (rozrywka)
• Personal development (rozwój osobisty)
• Self-confidence (pewność siebie)
• Friends (przyjaciele)
• Internet
English in Non-English speaking countries (angielski w krajach, gdzie nie jest językiem urzędowym)
• What foreign language most people learn? (jakiego obcego języka ludzie uczą się najczęściej?)
One English, but different accents, do you know where do they come from (jeden angielski, lecz róże akcenty, czy wiesz skąd oni pochodzą?)
• Przegląd akcentów na przykładach znanych fragmentów utworów muzycznych, wypowiedzi, urywków filmów, zakończony quizem
Ignorance of languages is no excuse (nieznajomość języków szkodzi)
• Przedstawienie kłopotliwych sytuacji, w których znalazły się osoby podróżujące po świecie bez znajomości języków
• Wywiady z osobami z USA i Belgii, które posługują się wieloma językami, o korzyściach płynących z tych umiejętności.
Relationships around the Word (kontankty dookoła świata)
• Przeprowadzono wywiady ze znajomymi z różnych krajów, żeby podkreślić wartość znajomości języków w zakresie nawiązywania kontaktów)
Przedstawienie podstawowych zwrotów grzecznościowych i powiedzonek w kilku językach europejskich uwieńczone quizem.
Wszyscy, zarówno prezentujący, jak i zgromadzona publiczność w końcowej dyskusji jednogłośnie stwierdzili, że języków uczyć się warto i trzeba!


2015.09.30


Terminy zebran z rodzicami

05.11.2015 (czwartek) godz. 16.00
25.11.2015 (środa) godz. 16.00 - szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień ( e-papierosy, dopalacze). Prowadzący p. Radosław Gruss- pracownik działu Promocji Zdrowia w SANEPID Olsztyn.
17.12.2015 (czwartek) godz. 16.00
21.01.2016 (czwartek) godz. 16.00
07.04.2016 (czwartek) godz. 16.00
19.05.2016 (czwartek) godz. 16.00


M.B.2015.09.02


KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

    W dniu 17.09.2015. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami kilku firm ubezpieczeniowych. Przedstawiono różne warianty ubezpieczenia indywidualnego i grupowego dzieci.
Po bardzo dokładnej analizie wszystkich wariantów oraz argumentów „za” i „przeciw” , zapadła decyzja o indywidualnym ubezpieczeniu dzieci w bieżącym roku szkolnym. Stwarza to możliwość samodzielnego decydowania rodziców o wyborze najlepszego wariantu dla swojego dziecka w preferowanej firmie ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie dzieci w dotychczasowej, narzuconej formie zawsze budziło wiele kontrowersji. Ten rok będzie okazją do samodzielnego działania i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Będzie to wskazówką do postępowania w kolejnym roku. Zatem jest to dla nas czas próby.
    Drodzy Państwo, proszę się nie zniechęcać. Proszę pamiętać, że wszyscy jesteśmy ubezpieczeni w powszechnym systemie ubezpieczenia, które gwarantuje nam i naszym dzieciom podstawową opiekę zdrowotną w każdym miejscu i czasie, ale nie daje żadnego odszkodowania. Dlatego bardzo zachęcam do indywidualnego ubezpieczenia dzieci, ponieważ nie jesteśmy w stanie ani przewidzieć, ani czasami uchronić dzieci przed wypadkami. Wówczas dodatkowe środki będą potrzebne a nawet niezbędne. Sugeruję zapoznać się z propozycjami firm ubezpieczeniowych i dokonać najlepszego dla swojego dziecka wyboru.

Decyzja tym razem należy do Państwa.

Pozdrawiam serdecznie
Przewodnicząca Rady Rodziców
Agnieszka Pieczara


A.P.2015.09.11


Kumulacja aktywności

W naszej szkole p. Wacław Szukiel
realizuje program sportowy
"Kumulacja aktywności"
XXX2015.09.11


Ogłoszenie

Już we wrześniu odbędą się wyborydo :
RADY GIMNAZJUM
I
SAMORZĄDU UCZNIOSKIEGO
Wszystkich chętnych uniów z klas I prosimy o zgłaszania się do:
p. Agnieszki Jasinińskiej
p. Marleny Czerwińskiej
Organizatorzy
Rada Gimnazjmu
Samorząd Uczniowski


xxx2015.09.11


Uwaga UCZNIOWIE

Legitymacja szkolna należey dostarczyć do sekreteriatu celem dopisania numeru PESEL i opieczętować.
Bez numeru PESEL tracą ważność.


I.J.2015.09.11


Lapsze Niżne


            W dniach 2 – 9 sierpnia 2015 roku odbył się letni obóz sportowy organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Olsztynku przy współpracy z UKS As Waplewo. W obozie udział wzięło 42 dzieci.

czytaj więcej


xxx2015.09.08


Wycieczka

W dniach 21-22-23-24-25 pażdziernia 2015
odbędzie sie wycieczka szkolna
Karpacz-Praga-Wrocław-Poznań-Gniezno
Wszystkich chętnych prosimy
o złaszanie się do
p.J. Berek
do 20 września 2015 r.

Koszt około 500zł


xxx2015.09.08


Rajd pieszy

W dniach 2-3-4 pażdziernia 2015
odbędzie sie JESIENNY RAJD PIESZY
Olsztynek-Maróz-Perkoz-Olsztynek.
Wszystkich chętnych prosimy
o złaszanie się do
p.P.Podhajnego lub M.Grzeszczak
do 18 września 2015 r.


xxx2015.09.04


II BIEG PAPIESKI

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. M. Kołakowskiej mogą wziąć udział
w II BIEGU PAPIESKIM „Dla zdrowia i po świętość…” w hołdzie dla Świętego Jana Pawła II.
Trasa wynosi ponad 11km. Stawiguda – Pluski – Rybaki.
Bieg odbędzie się 26 września (sobota).
Koszt 35zł. Zapisy do 18 września.


M.K.2015.09.05


Pielgrzymka do Gietrzwałdu!

13.09 (niedziela) z Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku ruszao godz. 4.00 rano piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu.
Wszyscy uczniowie, którzy chcą w niej uczestniczyć mogą zapisywać się
u katechetek: p.E. Suchodolskiej i p.M. Kołakowskiej do 09.09.2015r. (środa).
Powrót do Olsztynka po Mszy Św. transportem prywatnym lub autokarem zapewnionym przez ks. Proboszcza.


M.K.2015.09.05


Narodowe Czytanie w Olsztynku

Narodowe Czytanie w Olsztynku...

Czytaj więcej


xxx2015.09.04


Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami odbędzie się 10 wrzeœnia o godzinie 16:00


xxx2015.09.02


NOWY Rok szkolny 2015/2016

Apel z okazji inauguracji roku szkolnego 2015/2016
odbędzie się 1 września 2015 roku o godz. 9:00
na dziedzińcu szkoły


xxx2011.08.28


Plan lekcji
Na stronie jest już nowy plan lekcji

>PLAN LEKCJI<

XXX2015.08.27Autor: Paweł Kubasik