Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


POETYCKA PRZYSTAŃ

13 listopada o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej
odbęd± się eliminacje szkolne do
II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
RECYTACJI POEZJI I PROZY
POLSKICH LAUREATÓW NAGRODY NOBLA
POETYCKA PRZYSTAŃ

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się
do 31 paĽdziernika do nauczycieli języka polskiego.


xxx2014.10.23


Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami:
06.11.2014 (czwartek)

18.12.2014 (czwartek)

22.01.2015 (czwartek)

26.03.2015 (czwartek)

25.05.2015 (czwartek)


xxx2014.10.23


Konkurs

Konkurs na najładniejsz± gazetkę klasow± dotycz±c± Henryka Sienkiewicza rozstrzygnięty!
18 paĽdziernika 2014 r. komisja konkursowa w składzie p.Marek Bartkowski – z-ca dyrektora szkoły, p.Małgorzata Pingot – nauczyciel plastyki, p.Daria Sępkowska – nauczyciel - bibliotekarz oraz Kamila Orent - uczennica klasy II d, przedstawiciel Samorz±du Uczniowskiego oceniła przygotowane gazetki i przyznała następuj±ce miejsca:
I miejsce - klasa IIIa
II miejsce – klasa IIe
III miejsce – klasa IIc

Ponadto przyznano wyróżnienia następuj±cym klasom: kl. IIf, IIg, grupie rewalidacyjnej oraz IIIe (za oryginalne rozwi±zanie artystyczne).


xxx.2014.10.22


WYBORY MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU.

Dnia 30.09.2014 r. w naszej szkole odbyły się wybory uzupełniające do MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU.

W wyniku głosowania spośród zgłoszonych kandydatów: Julia Kasprowicz, Łukasz Kozłowski, Wiktoria Podlewska, Julia Rakiel , najwięcej głosów otrzymali i zostali Radnymi V kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej:

ŁUKASZ KOZŁOWSKI -70 głosów

JULIA RAKIEL-64 głosy.


Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:
K. Ososińska - przewodnicząca OKW ,oraz członkowie OKW : Z. Pieczara, K. Biedulska , M. Badaczewska, A. Kaczmarczyk. Gratulujemy


lmk42014.10.17


Podgrzewacze w służbie nauki – Olsztyńska Noc Naukowców 2014

Dnia 26 czerwca Anno Domini 2014 odbyła się wycieczka szkolna do Olsztyna na „Noc Naukowców”. Co tam w ogóle (strasznie trudne słowo) było? Co ciekawego?
Wyżej wspomniana noc była w dzień, trwała od 24 do 26 września (trzy dni) i występowała pod wieloma nazwami: Fusion Night, Europejska Noc Naukowców, XII Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Po pierwszej lekcji, wtajemniczeni uczniowie zebrali się i pod nadzorem p. Jacka Kamienieckiego p. Anny Krasowskiej posłusznie zajęli miejsca w dwóch busach „okejkach”.

czytaj więcej


lmk42014.10.09


Las w Szkatułce

Dzi¶ś do naszej szkoły przyjechał bus Nadleś¶nictwa Olsztynek wyposażony w interaktywn± wystawę o lasach, torfowiskach i zbiornikach wodnych "Las w Szkatułce". Pani Justyna Haładaj (leś¶niczka) rozdała nam karty pracy, aby¶śmy sprawdzili swe umiejętnoś¶ci wyszukiwania informacji. Opowiedziała również o swojej pracy i oprowadziła po całej wystawie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z 4 klas: IB, IF, IIA i IIF.
Współpracę z nadle¶nictwem nawi±zała pani Anna Krasowska - nauczycielka biologii.


lmk42014.10.03


Urodziny K.C.Mrongowiusza

Uczniowie naszej szkoły uczesniczyli w konferencji naukowej z okazji 250.rocznicy urodzin K.C.Mrongowiusza”

czytaj cały artykuł


xxx.2014.10.02


26 wrze¶nia - Europejski Dzień Języków Obcych

W naszej szkole obchody tego ¶więta rozpoczęły się już w czwartek. Na zajęciach języka angielskiego uczniowie klasy III a przygotowywali tradycyjne dania wybranych kuchni europejskich. Na stole pojawiła się pizza, sałatka grecka, nasze tradycyjne pierogi oraz inne smakołyki. Po poszerzeniu wiedzy na temat państw europejskich nadszedł czas na przyjemno¶ci czyli DEGUSTACJĘ .

czytaj więcej


lmk42014.09.25


BIEG PAPIESKI

W sobotę 27 wrze¶nia odbył się po raz pierwszy BIEG PAPIESKI ze Stawigudy do Rybak „10–TKA DLA JANA PAWŁA II”. Głównym jego celem była popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, stworzenie możliwo¶ci sprawdzenia się w rywalizacji sportowej oraz uczczenie kanonizacji naszego Ojca ¦więtego. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg na dystansie 10km otrzymali okoliczno¶ciowe medale z wizerunkiem Jan Pawła II. W¶ród nich były także nasze dzielne dziewczyny Sanrda Archacka i Wiktoria Szczepkowska z kl.IIa. Gratulujemy!!! Wierzymy, że w następnym roku będzie nas więcej.

czytaj cały artykuł


M.K.2014.09.30


Pielgrzymka

14 wrze¶nia o 4.00 ruszyła z ko¶cioła NSPJ w Olsztynku pielgrzymka do Gietrzwałdu. Uczniowie naszej szkoły także brali w niej udział pod opiek± katechetek p.E. Suchodolskiej i M. Kołakowskiej.


M.K.2014.09.30


Wybory do Samorz±du uczniowskiego

Dnia 16 wrze¶nia 2014 odbyły się wybory uzupełniaj±ce do Samorz±du Uczniowskiego. Witamy serdecznie nowych przedstawicieli klas pierwszych. Mamy nadzieję, że będ± oni intensywnie wspierać inicjatywy podejmowane przez samorz±d.SKŁAD SAMORZˇDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


1. Iza Jaworska IIIb

2. Katarzyna Wróbel IIIb

3. Ania Gołębiewska IIIc

4. Noela Bednarek IIa

5. Julia Soliwoda IIb

6. Aleksandra Milewska II

7. Kamila Orent II

8. Patrycja Mirkowicz IIf

9. Osowska Oliwia Ia

10.Kwiatkowski Konrad Ib

11.Nyga Michalina Ic

12.Furman Patrycja I e

13.Zgoda Sandra Ie

14.Jakubowska Martyna If

15.Ignaczak Oskar Iflmk42014.09.25


GRUNWALDZKA AKADEMIA MIECZA

20 wrze¶nia 2014 r. grupa uczniów z naszej szkoły miała okazję ogl±dać turniej rycerski z cyklu Jesień ¦redniowiecza. Był on jednocze¶nie podsumowaniem Rycerskiej Ligii Turniejowej Grunwaldzkiej Akademii Miecza.

W programie pokazu były m.in. bohurty 5/5, bohurty 16/16, turnieje łucznicze i bojowe oraz multimedialna audycja radiowa Życie codzienne ¶redniowiecznego rycerza. W imprezie uczestniczyli rycerze z całej Polski. Byli oni ubrani w ¶redniowieczne stroje, wyposażeni w zbroje, hełmy i broń charakterystyczn± dla epoki ¶redniowiecza. Na polu walki wykazali się ogromn± odwag±, hartem ducha i chęci± zwycięstwa. Była to znakomita okazja do poznania ¶redniowiecznych zwyczajów rycerskich, które pięknie opisał H. Sienkiewicz w powie¶ci Krzyżacy. Podczas wycieczki uczniami opiekowały się p. V. Panasiuk - Michalak, p. M. Zapadka oraz p. W. Kowalewska.

ucz. kl. II glmk42014.09.25


Zapisy na mleczko

Uwaga!
W ś¶wietlicy szkolnej zaczynamy zapisy na mleczko.


Wydawanie mleczka zacznie się od 1. paźĽdziernika.
Do wyboru s± smaki: czekoladowy, truskawkowy, waniliowy, bananowy oraz mleczko białe.

Ceny mleczka na paĽdziernik:

1 kartonik mleczka smakowego - 90 gr
1 kartonik mleczka białego - 66 gr

Opłaty na paĽdziernik będ± wynosiły:

- mleczko smakowe - 19,80 zł
- mleczko białe - 14,52 zł

Po mleczko przychodzimy codziennie do ¶wietlicy, tam również przyjmowane s± zapłaty.lmk42014.09.24


NARODOWE CZYTANIE

NARODOWE CZYTANIE „TRYLOGII”

6 września br. nasze gimnazjum uczestniczyło w akcji Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia czytanie fragmentów powieści odbywało się w całej Polsce, także na Rynku naszego miasta. W spotkaniu wzięli udział: władze samorządowe, przedstawiciele różnych zwodów, młodzież szkolna oraz rodzice.

czytaj cały artykuł

zdjęcia

W kolejnych dniach akcja czytania „Trylogii” była kontynuowana w naszej szkole. W bibliotece szkolnej, na lekcjach języka polskiego, uczniowie poszczególnych klas czytali urywki „Ogniem i mieczem”, Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego” oraz mieli możliwość obejrzenia filmu dotyczącego życia i twórczości Henryka Sienkiewicza – noblisty i patrona naszej szkoły.

zdjęcia


D.S.2014.09.18


Negocjacje czy kłótnie

"W dniach 15 – 16 września 2014 roku odbył się wyjazd młodzieży gimnazjalnej z klas III c i III d do OSW ZHP Perkoz. Udział wzięło 36 uczniów. Celem była realizacja projektu z zakresu profilaktyki „Negocjacje czy kłótnie” w ramach autorskiego programu „Lepiej zapobiegać niż leczyć” dofinansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Olsztynek w kwocie 1000 zł. Opiekunami i realizatorami projektu byli: Wiesława Pieńkowska – koordynator, Marzena Wilczyńska, Romuald Hodyra oraz pracownik ośrodka Piotr Nawacki. Program sesji wyjazdowej w telegraficznym skrócie:
* bieg na orientację,
* zajęcia rekreacyjne,
* krótkie szkolenie z zakresu komunikacji,
* zajęcia z negocjacji z wykorzystaniem metody projektowej,
* wspólne śpiewanie przy ognisku połączone z pieczeniem kiełbasek.
Wyjazd bardzo się udał – uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, panowała miła i przyjazna atmosfera, wszyscy wrócili zmęczeni ale bardzo zadowoleni.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęciowej!"


W.P.2014.09.18


WYBORY

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU
30 września 2014 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku.
Kandydat na radnego powinien:

* zebrać co najmniej 20 podpisów osób popierających kandydaturę - uczniów naszego Gimnazjum (karty są do odbioru u pań: Wioletty Kowalewskiej oraz Ewy Siemianowskiej);

* karty z podpisami przekazać do Aleksandry Dymarskiej z klasy III a do piątku, tj. do 19 września 2014 roku;

* przygotować plakat promujący osobę kandydata, który należy zamieścić na tablicy informacyjnej.

Powodzenia!
Więcej informacji u pani Ewy Siemianowskiej (w świetlicy szkolnej) oraz pani Wioletty Kowalewskiej (sala nr 5).


C.K.2014.09.16


WYJAZD DO GRUNWALDU

WYJAZD DO GRUNWALDU NA TURNIEJ RYCERSKI!

20 września 2014 zorganizowany zostanie wyjazd na kolejny już turniej rycerski z cyklu Jesień Średniowiecza. Tym razem będzie to podsumowanie Rycerskiej Ligi Turniejowej Grunwaldzkiej Akademii Miecza i rozpoczęcie eliminacji do Rycerskiej Kadry Polski, czyli turniej z cyklu Polskiej Ligi Walk Rycerskich.
Organizatorami wycieczki są panie: Violetta Panasiuk i Małgorzata Zapadka


C.K.2014.09.16


"A więc wojna"

Fotorelacja z happeningu historycznego "A więc wojna"

czytaj cały artykuł

zdjęcia


xxx2014.09.16


Litwa

Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku
informuje, że
w dniach 08-12.10.2014

będzie organizowany wyjazd dla uczniów na Litwę.
Program zwiedzania obejmuje Wilno, Kowno, Troki, Mejszagołę oraz Druskieniki.
Odpłatno¶ć młodzieży wynosi 300 zł/osobę.
Zapisy na wycieczkę przyjmuje pani
Janina Berek.


Należy pamiętać, że dziecko w dniu wyjazdu powinno mieć
ważny paszport lub tymczasowy dowód osobisty.


xxx2014.09.13


Wybory

W najbliższy wtorek, tj. 16 września 2014 roku odbędą się wybory do
Rady Gimnazjum i Samorządu Uczniowskiego.


C2014.09.13


Zajęcia kulinarne

Nowy rok szkolny - nowe zapisy na dodatkowe zajęcia kulinarne dla uczniów klas I i II
Wszyscy zainteresowani zapisują się u pedagoga pani Magdy Nawackiej


xxx2014.09.09


Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami odbędzie się 18 września o godzinie 16:00


xxx2014.09.09


Sprawozdanie z pracy Rady Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014

lmk42014.07.14


Jesienn Rajd Pieszy

W dniach 03-04-05 paĽdziernik 2014 (pi±tek-sobota - niedziela) odbędzie się jesienny rajd.
Chętne osoby zapraszamy do zapisywania się u nauczycieli W-F


XXX2013.09.23


„KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
OBOWIˇZUJˇCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
W Dwóch pierwszych tygodniach wrze¶nia w ¶wietlicy szkolnej odbędzie się Kiermasz Używanych Podręczników Szkolnych. Wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów zapraszamy do zakupu lub sprzedaży podręczników w atrakcyjnych cenach.
PRZYGOTOWANIE PODRĘCZNIKA DO SPRZEDAŻY:
Na stronie tytułowej należy wpisać ołówkiem: imię, nazwisko, klasę i proponowan± cenę.
Więcej informacji w ¶wietlicy szkolnej.

wykaz podręczników do klas I-III


xxx2014.06.14


NOWY Rok szkolny 2014/2015

Apel z okazji inauguracji roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się 1 wrze¶nia 2014 roku o godz. 9:00
na dziedzińcu szkoły


xxx2011.08.28


"Łapsze Niżne

W dniach 6 – 13 lipca 2014 roku odbył się letni obóz sportowy organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Olsztynku. Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w Zespole Szkół w Łapszach Niżnych, partnerskiej gminie Olsztynka. Był to już trzeci wyjazd do tej miejscowości. W obozie udział wzięło 42 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W trakcie trwania obozu dzieci i młodzież poznawały piękno górskich krajobrazów oraz okoliczne zabytki i atrakcje. Odwiedziliśmy Szczawnicę gdzie wjechaliśmy wyciągiem na Palenicę, z której podziwialiśmy piękno Pienin. Zwiedzając Szczawnicę odwiedziliśmy park zdrojowy. Następnego dnia wybraliśmy się na zamek w Niedzicy i ruiny zamku Czorsztyn, a także zaporę wodną na rzece Dunajec w Niedzicy. Kolejnego dnia przeszliśmy szlakiem do Ośrodka narciarskiego Czorsztyn-Kluszkowce skąd podziwialiśmy widoki na jezioro czorsztyńskie i okolicę. Tradycyjnie odwiedziliśmy Zakopane oraz Bukowinę Tatrzańską. Jeden dzień spędziliśmy w Słowacji, gdzie odwiedziliśmy Aquapark „Tatralandia”. W trakcie całego obozu odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne na hali sportowej oraz na boisku przy szkole.


A.D.i P.P.2014.09.16


Plan lekcji
Na stronie jest już nowy plan lekcji

>PLAN LEKCJI<

XXX2014.08.26Autor: Paweł Kubasik